Історичні очільники Львова

ochilnyky lvova - Історичні очільники міста
Зведений перелік уклав: Георгій Корнєєв

Джерела:
У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2016.;
Denys Zubrzycki. Kronika miasta Lwowa .— Lwów: 1844.;
A. Czołowski. Pogląd na organizację i działalność dawnych władz miejskich do 1848 r., w: Miasto Lwów w okresie samorządu 1870—1895, Lwów 1896;
Бартоломей Зіморович. «Потрійний Львів. Leopolis Triplex», Пер. з латин. Н. Царьової; Наук. комент. І.Мицька; Відп. ред. О. Шишка. — Львів: «Центр Європи», 2014. — с.81